Svenskt Administrativt Team erbjuder
...INDIVIDUELLT ANPASSADE LÖSNINGAR!

Hos oss får du kvalificerad hjälp med dina skattefrågor. Du får  tillgång till en egen skatt, finansiell rådgivare som hjälper dig med löpande skatteberäkningar, din deklaration samt kontakter med Skatteverket. Du får en löpande bild av din totala skattesituation. Är din nuvarande situation skattemässigt optimal? Med vår totalgenomgång skapas förutsättningar för optimal skattesituation.

Skattekonsultation
Vi hjälper dig med:

 • Preliminära deklarationer
 • Genomgång av skattemässig situation för såväl privatpersonen som företagaren
 • Försäljning av fastigheter och bostadsrätter
 • Skrivelser till Skatteverket
 • Skatteberäkningar
 • Skattegenomgångar  med förslag till åtgärder
 • Information om lagändringar
 • Preliminära deklarationer för rätt debitering av särskild A-skatt/F-skatt
 • Hjälp med allmänna skattefrågor
 • Vi kan hjälpa dig att upprätta kapitalvinstbilagor vid försäljning av värdepapper och fastigheter.
 • Årsskiftesavstämning
 • Årsredovisningar, bokslut, bolagsdeklaration
 • Vi kan också bistå med beräkning inför kompletteringsbetalning före årsskiftet eller i februari. Bra för dig som till exempel gjort många aktieaffärer eller sålt en fastighet, andelar i bolag.

  Skattejuridik

  När det gäller juridiken behöver man vända på varenda liten sten. Våra jurister som arbetar med affärsjuridik  kan erbjuda dig rådgivning inom de flesta områden, lotsar dig rätt i den snåriga "paragrafdjungeln". Ekonomi och juridik hör ihop på ett naturligt sätt och därför har vi samlat allt under ett och samma tak. Detta för att du ska få bästa möjliga rådgivning i varje situation. Vi bevakar kontinuerligt våra specialområden och ser till att alltid kunna erbjuda dig senaste nytt. Hos oss kan du boka en individuell genomgång av din skattesituation med en av våra skattejurister. Vid genomgången ser vi över möjligheterna att förbättra din skattesituation. Våra skattejurister kan erbjuda rådgivning inom all individrelaterad företags- och personbeskattning och de är specialister på såväl den beskattning som du drabbas av som företagsägare som på kapitalbeskattning.

  Inom området skattejuridik kan vi bland annat hjälpa dig med:

 • Generationsskiften
 • Äktenskapsförord
 • Testamenten och gåvobrev
 • Bodelningar mellan makar
 • Samboavtal
 • Gåvor, t ex värdepapper eller fastigheter
 • Fastighets- och bostadsrättsöverlåtelser
 • Kompanjonavtal/konsortialavtal
 • Överlåtelser av fåmansföretag
 • Hyres- och nyttjanderättsavtal
 • Fastighetsjuridik
 • Egendomsbeskattning - vi hjäper dig att strukturera ditt ägande för att uppnå en optimal skattesituation för dig och din familj.
 • Försäljning av företag och generationsskiften - vi hjälper dig att undvika fällorna genom att göra en ordentlig analys och föreslå effektiva lösningar.
 • Skatteprocesser-när så behövs hjälper vi dig att driva domstolsprocesser mot skatteverket eller ansöka om förhandsbesked i skatteärenden

 •  
   


  [Hem] [Vad vi erbjuder] [Vår organisation] [Vi växer] [Kontakta oss]


  ©2005, Svenskt Administrativt Team. Epost: skm@sat.a.se. Senast uppdaterad 2009-01-15.